Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Oct 27, 2016 in Uncategorized |

Ընտանիքի մասնակցությունը հաշմանդամություն ունեցող կանանց վերաբերող որոշումների կայացման գործընթացին

Ընտանիքի մասնակցությունը ՀՈՒԿ վերաբերող որոշումների կայացման գործընթացին

Այն հարցին, թե ընտանիքի անդամները արդյոք մասնակցում են անձամբ հարցվողներին վերաբերող որոշումների կայացման գործընթացին,  ՀՈՒԿ 12.2%-ը նշել է, որ բոլոր որոշումներում ընտանիքը մշտապես ազդում է հարցվողին անձնապես վերաբերվող որոշումների կայացման վրա: ՀՈՒԿ 22%-ը նշել է, որ ընտանիքի անդամները հաճախ են միջամտում տվյալ գործընթացին, եթե ոչ մշտապես: Հարցման մասնակից ոչ միայնակ ապրող հաշմանդամություն ունեցող կանանց 34.8%-ի ընտանիքներում անդամների ազդեցությունը ավելի քիչ է. նրանք մասնակցում են անձնական որոշումների կայացմանը միայն հազվադեպ: Եվ մասնակիցների 28%-ի գնահատմամբ, ընտանիքը ընդհանրապես չի մասնակցում այդ հարցերի քննարկմանը և ՀՈՒԿ կայացնում են սեփական որոշումները ինքնուրույն: Տե՛ս Նկար 2.12:  

 

Font+-
Contrast