Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Jul 7, 2016 in Uncategorized |

Կանանց ներգրավվածությունը հետազոտության մասնակից ՀԿ-ի ծրագրերում

Կանանց ներգրավվածությունը հետազոտության մասնակից ՀԿ-ի ծրագրերում

Հարցմանը մասնակցող ՀԿ-ների 10%-ը նշում է, որ իրենց վերջին երեք ծրագրերի բոլոր շահառուները (100%-ը) իգական սեռի ներկայացուցիչներ են: (Տե՛ս Նկար 1.13)

ՀԿ-ների 15%-ը նշում է, որ կանայք և աղջիկները հանդիսանում են իրենց ծառայություններից օգտվող խմբերի ճնշող մեծամասնությունը՝ 76-99%-ը: Մասնակիցների 35%-ի համար շահառուների գենդերային կազմը գրեթե համընկնում է համայնքների բնակչության գենդերային պատկերի հետ, քանի որ սեզոնային միգրացիայի արդյունքում շատ համայնքներում տարվա մեծ մասը կանանց թիվը տատանվում է 50%-75%: Հարցման մասնակիցների 25%-ի համար իգական սեռի ներկայացիցները հանդիսանում են շահառուների ընդհանուր թվի համեմատությամբ փոքրամասնություն:

 

Font+-
Contrast