Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Jun 27, 2016 in Uncategorized |

Հարցմանը մասնակից ՀԿ-ների գործունեության ժամկետը

Հարցման մասնակից ՀԿ-ների գործունեության ժամկետը

Հարցմանը մասնակցող ՀԿ-ների փորձառությունը և գործունեության տևողությունը բավականին տարբեր է: Ինչպես երևում է Նկար 1.1-ում, մասնակից ՀԿ-ների 10%-ը գործում է շուրջ 20 տարի, ՀԿ-ների 5%-ի գործունեությունը ավելին է քան 21 տարին: Առավելագույն թվով ՀԿ-ներ՝ 30%-ը, հիմնադրվել են 1995-1999 թթ. միջև ընկած ժամանակահատվածում, երբ Հայաստանում սկսել էր զարգանալ քաղաքացիական ինստիտուտների ձևավորման գործընթացը: ՀԿ-ների 10%-ի ձևավորումը ընդգրկում է 2000-ից 2004 թվականը: Մնացած կազմակերպությունների՝ 55%-ի հիմնադրման ժամկետը չի գերազանցում 10 տարին, ընդ որում՝ 5%-ը նորաբաց ՀԿ-ներ է, 25%-ը գործում է վերջին 2-4 տարի ընթացքում, իսկ ՀԿ-ների մյուս 25%-ի «ստաժը» 5-10 տարի է: Տարբեր ժամանակահատվածում ձևավորված քաղաքացիական կառույցները անցել են զարգացման տարբեր ուղիներ և տարբեր փուլեր:

Հարցման մասնակից ՀԿ-ների գտնվելու վայրը

Հարցման մասնակից ՀԿ-ների 35%-ը գտնվում է Երևանում, 15%-ը՝ Սյունիքի մարզում, իսկ մնացած ՀԿ-ները՝ Շիրակի, Լոռու, Գեղարքունիքի, Արմավիրի և Արագածոտնի մարզերում:

(Տես Նկար 1.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font+-
Contrast