Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Oct 27, 2016 in Uncategorized |

Հաշմանդամություն ունեցող կանանց արտաքին աշխարհի հետ կապեր պահպանելու հաճախականությունը

ՀՈՒԿ արտաքին աշխարհի հետ կապեր պահպանելու հաճախականությունը

Հարցման մասնակիցների մեծամասնությունը՝ 63.3%-ը, հնարավորություն ունի յուրաքանչյուր օր տանից դուրս գալ: ՀՈՒԿ 13.3%-ը նշում է, որ հիմնականում առիթ է առաջանում շաբաթական մեկ անգամ տանից դուրս գալու: Ինչպես երևում է Նկար 2.15-ում, հարցվողների 10%-ը դուրս գալու հնարավորություն ունի ավելի հազվադեպ, քան շաբաթը մեկ անգամ: Հարցման մասնակիցների 10%-ը շատ հազվադեպ է դուրս գալիս: Իսկ 2%-ը նշում է, որ ընդհանրապես տանից դուրս չի գալիս:

 

Font+-
Contrast